Promena satnice održavanja II kolokvijuma

Drugi kolokvijum će se održati u utorak 11.6. u 19:30h u učionci 109A.