Rezultati drugog kolokvijuma - putevi

Miličić Jovana 100,

Jevtić Jelena 100,

Glišić Natalija 100,

Rajda Anita 100,

Bailović Mitar 97,

Kontić Jelena 97,

Perović Bogdan 97,

Palalić Dejan 95,

Kojić Željana 95,

Lakić Jelena 95,

Kočović Aleksandar 93,

Milanović Slađana 93,

Milašinović Radmila 90,

Borojević Svetlana 85,

Božović Danilo 85,

Grujović Nikola NP,

Mirtić Jelisaveta NP.