Konačne ocene ispita - jul 2019.

Konačne ocene - studenti koji su polagali usmeni deo:

Jakovljević Filip 94 (10),

Leković Jovana 76 (8),

Bogdanović Marija 72 (8),

Knjeginjić Bojan 66 (7),

Đurović Aleksandar 52 (6),

Milanović Slađana NP,

Delić Biljana NP,

Borojević Svetlana NP.

 

Upis ocena će biti u sredu 10.7. u 11h u LG303!

Na upis ocena dolaze i studenti kojima je već formirana ocena (oni koji su prijavili u ovom roku a oslobođeni su usmenog dela ispita).