Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.09.2019.

Grujić Vladimir 90b (I kol),

Milenković Miodrag 75b (II kol); Predlog konačne ocene 82 (9),

Vujačić Gligorije 75b (I kol),

Trifunović Stefan 73b (Ispit),

Jović Aleksandar 70b (II kol),

Radotić Stefan 60b (II kol),

Tomić Andrijana 51b (Ispit),

Baošić Ilija NP,

Petrović Aleksandar NP,

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 13.9. u 11h u LG105!