Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019.

Niko od studenata nije izašao na pismeni deo ispita.

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 28.11. u 10h u LG303!