Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.02.2020.

Morača Mladen 51b (Ispit),

Marković Branko NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 7.2. u 12h u LG105!