Konačne ocene ispita - jul 2020.

Dolić Marija 86 (9),

Bursać Mirko 71 (8),

Krstić Panta 93 (10),

Miletić Milena 88 (9) nije prijavila ispit,

Lilić Milica 91 (10),

Miletić Sonja 91 (10),

Salatić Petar 84 (9),

Šušnjević Zoran 83 (9),

Maksimović Saša 66 (7),

Gajić Tamara 79 (8),

Dragičević Maja 91 (10),

Filipović Danilo 91 (10),

Jakovljević Aleksandar 61 (7),

Bjelić Sergej 75 (8),

Ašanin Andrej 88 (9),

Panić Bojan 62 (7),

Kočović Aleksandar 68 (7),

Ćosović Mirjana 67 (7),

Bijelac Dejan 84 (9) Nije prijavio ispit,

Nikša Nenad 82 (9) Nije prijavio ispit,

Čumić Stefan 70b usmeni, nema grafičke radove,

Dragičević Dragan 52b usmeni, nema grafičke radove,

Ivanišević Goran NP,

Stević Andrijana NP,

Jovanović Vladimir NP,

Bagić Jelena NP,

Mitrić Isidora NP.