Konačne ocene

Marković Olivera ocena (9)

Ostali studenti nisu položili ispit.