Rezultati usmenog ispita TOG-h

Aleksandra Kokotović konačna ocena 10

Dušan Lazić konačna ocena 8