Završni radovi i instalacije u objektima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

OBAVEŠTENJE

Student G5873 Miladinović Filip

da se javi profesoru u kabinet 203, LG.

OBAVEŠTENJE

Rezultati kolokvijuma iz ZRIO održanog

23.05.2017.god. mogu se naći u fajlu u download

zoni u dropboksu za ovaj predmet, u folderu KOLOKVIJUM.

U slučaju da neko nije zadovoljan ocenom, može da

ponište kolokvijum obaveštenjem profesoru preko mejla.

Takođe, studenti koji nisu zadovoljni ocenom, a imaju

najmanje 75 bodova mogu da izađu na usmeni ispit koji će se

održati u utorak 30.05.2017.god. od 12:15h.

Obaveštavaju se studenti, koji izlaze na polaganje

ispita u ispitnim rokovima, da se prethodno mejlom najave

profesoru.

 

Čestitamo svim studentima koji su

položili kolokvijum.

 

Sa predmeta