Završni radovi i instalacije u objektima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

OBAVEŠTENJE

Konačne ocene se mogu videti

u dropbox zoni, predmet ZRIO.

Profesor

OBAVEŠTENJE

Studentica Vurdelja Tamara GR 35/14

da se javi profesoru u kabinet 203, LG.

Profesor

OBAVEŠTENJE

Rezultati kolokvijuma održanog 05.06.2018.god.

mogu se pogledati u DROPBOX-u,

Građevina_Završni radovi i ..._Ispit

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Studenti koji nisu upisani u spisak za izlaganje

seminarskog rada, a predali su konačnu verziju

svog rada, da se jave profesoru.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će prva izlaganja svojih seminarskih radova početi od utorka

15.05.2018.g., po redosledu datom na spisku postavljenom u dropbox-u  u delu Gradjevina

za predmet ZRIO_Seminarski rad. Studenti koji dosad nisu predali prvu verziju seminarskog

rada, da se jave profesoru.

Takođe, oni studenti koji nisu na vezbama ni jednom pokazali svoj zadatak neće moći da

ga predaju bez prethodne konsultacije sa profesorom, u redovnom terminu vežbi.

 

Profesor