OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će prva izlaganja svojih seminarskih radova početi od utorka

15.05.2018.g., po redosledu datom na spisku postavljenom u dropbox-u  u delu Gradjevina

za predmet ZRIO_Seminarski rad. Studenti koji dosad nisu predali prvu verziju seminarskog

rada, da se jave profesoru.

Takođe, oni studenti koji nisu na vezbama ni jednom pokazali svoj zadatak neće moći da

ga predaju bez prethodne konsultacije sa profesorom, u redovnom terminu vežbi.

 

Profesor