OBAVEŠTENJE

Rezultati kolokvijuma održanog 05.06.2018.god.

mogu se pogledati u DROPBOX-u,

Građevina_Završni radovi i ..._Ispit

 

Profesor