OBAVEŠTENJE

Trenutni presek konačne ocene

može se videti u dropbox-u u folderu

Dropbox_Građevina_Zavrsni ...._Konačna ocena_Konačna ocena... .pdf

 

Ponovljena informacija

Svi studenti koji nameravaju da izađu na ispit 7.7.2020.g.

da se najave profesoru preko e-pošte.

 

Profesor