Zidane konstrukcije

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Zidane konstrukcije - predavanja

Poštovane kolege,
 
Na SOVA platformi je otvoren kurs za ovaj predmet, te se studenti pozivaju na upis istog. Sva predavanja predviđena planom i programom su dostupna u okviru platforme. Za svako predavanje je otvorena diskusija pod nazivom "Konsultacije", unutar koje su studentska pitanja dobrodošla. Skreće se pažnja, da pitanja treba da se odnose isključivo na konkretno predavanje za koje je diskusija otvorena i vezana, kao i da pre postavljanja pitanja studenti treba da provere da li je pitanje već postavljeno ranije. Odgovori na pitanja će biti davani u najkraćem mogućem roku, a studenti se pozivaju na strpljenje i razumevanje. Sva obaveštenja vezana za predmet će ubuduće biti dostupna i ovde i na SOVA platformi.
 
Predmetni nastavnik
Doc. dr Vladimir Vukobratović