Zidane konstrukcije

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Rezultati ispita održanog 16.09.2019.

Rezultate ispita održanog 16.09.2019. možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu REZULTATI ISPITA.