Betonski mostovi

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

OBAVEŠTENJA ZA PREDAVANJA IZ BM I MM I VEŽBE IZ SAK-A

 

  • U sredu 25.12.2019. neće se održati predavanja iz BM i MM, kao ni vežbe iz SAK-a.

SAK:

  • Prezentacija primene nelinearne statičke analize za procenu seizmičkih performansi AB zgrada će se održati 15.01.2020. na vežbama iz SAK-a (Učionica LG105 od 11 do 12 i 30 časova).
  • Predaja i odbrana grafičkih radova iz SAK-a će se održati 13.01.2020. (Učionica 107 od 14 i 15 do 16 časova) i 15.01.2020. (Učionica LG203 od 9 i 15 do 10 i 30 časova). Tada će se potpisivati index-i za predispitne obaveze.
  • Potpis kod profesora (Đorđe Lađinović) za predmet SAK će biti u terminu potpisivanja index-a iz Statike konstrukcija 1 (pratiti obaveštenja za taj predmet). Pre ovog potpisivanja studenti moraju imati potpis od asistenta za predispitne obaveze.

BM i MM:

  • Popravni kolokvijum iz BM će se održati 13.01.2020. (Učionica LG107 od 14 i 15 do 16 časova).
  • Termin upisa ocena iz kolokvijuma za BM će biti naknadno objavljen.
  • Potpisivanje index-a za predmete BM i MM iz predispitnih obaveza je u dogovoru sa asistentima.
  • Potpis od profesora (Andrija Rašeta ili Igor Džolev) za predmete BM i MM će biti u terminu konsultacija (pre ovog potpisivanja morate imati potpis od asistenta za predispitne obaveze).

 

Obaveštenje

Studenti koji polože pismeni deo ispita (bez obzira da li su redovno upisani na master studije ili nisu) obavezno moraju da upišu ocenu u index na usmenom delu ispita u roku u kome su položi ili sledećem jer im pismeni ispit važi samo dva roka.