Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 25.08.2020. - Zidane konstrukcije

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Jakov Budimac

G1 39/2019

98

81

9

Milan Đukić

G1 31/2019

82

82

9

Rezultati ispita održanog 11.7.2020.

Rezultate možete preuzeti u download zoni.

REZULTATI DELA ISPITA od 11.02.2020.

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Dejan Šipovac

G1 50/2018

95

84

9

Aleksandar Cvetkov

G1 53/2019

91

84

9

REZULTATI DELA ISPITA od 30.01.2020.

 

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA  od 30.01.2020.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Anja Blagojević

G1 67/2019

97

 

 

Teofan Budinčić

G1 63/2019

90

 

 

 

 

 

 

 

Novi Sad, 05.02.2020.                                             Predmetni nastavnici

Rezultati ispita 19.10.2019.

OŠTEĆENJA I SANACIJA ZIDANIH, ČELIČNIH I DRVENIH KONSTRUKCIJA

 

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA 19.10.2019.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Vladimir Kućerović

G1 56/2018

77