Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/19.

Nastava počinje  u petak, 22.02.2019 u 10:30 (LG105)  

 

 

Novi Sad, 17.02.2019.                                Predmetni nastavnici

                                                           

Rezultati ispita 28.10.2018.- Zidane konstrukcije

REZULTATI DELA ISPITA 28.10.2018.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Milica Jakovljević

G1 81/2016

95

86

9

Milan Ninčić

G1 61/2017

75

68

7

 

 

 

 

 

REZULTATI DELA ISPITA 18.09.2018.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Damjan Hristov

G1 56/2017

80

83

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati ispita održanog 2.7.2018. - deo zidane

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

REZULTATI DELA ISPITA 02.07.2018.

Metalne konstrukcije

Ime i prezime

Br. indeksa

Bodovi

Konačna ocena

Bukvić Olivera               

G1 - 51/2017 

94

 

Kapetanović Tatjana     

GR 44/2013

94

 

Kojić Božidar                  

GR 4/2013

84

 

Lazarević Nemanja        

G6033

74