Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 19.06.2018.

Jana Krnojelac G1 12/2017 - Deo Zidane konstrukcije - 90 bodova

Rezultati ispita - deo Zidane konstrukcije

Ostecenja i sanacija zidanoh, celicnih i drvenih konstrukcija - deo: zidane konstrukcije

  • Edina Čičić (G1 8/2017) 76 poena
  • Stefan Novičić (G1 33/2017) 76 poena

Rezultati ispita 23.4.2018. - deo Zidane konstrukcije

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE

Nastava počinje  u petak, 02.03.2018 u 10:30 (LG105)  

Rezultati ispita 6.jul 2017

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.