Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 23.4.2018. - deo Zidane konstrukcije

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE

Nastava počinje  u petak, 02.03.2018 u 10:30 (LG105)  

Rezultati ispita 6.jul 2017

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezulati ispita 19.06.2017.

Deo ZIDANE KONSTRUKCIJE:


Slobodan Miletić 80

Milutin Božović 80

O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016/17.

Nastava počinje 03.03.2017 u 10:30 (LG105)  

 

 

Novi Sad, 24.02.2017.                                      Predmetni nastavnici