O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/19.

Nastava počinje  u petak, 22.02.2019 u 10:30 (LG105)  

 

 

Novi Sad, 17.02.2019.                                Predmetni nastavnici