Rezultati ispita 19.10.2019.

OŠTEĆENJA I SANACIJA ZIDANIH, ČELIČNIH I DRVENIH KONSTRUKCIJA

 

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA 19.10.2019.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Vladimir Kućerović

G1 56/2018

77