Sanacija betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 09.02.2020.

REZULTATI ISPITA, od 09.02.2020.

 

 

R. br.

Indeks

Ime i Prezime

I deo ispita

II deo ispita

Konačna ocena

  1.  

G1-14/2018

Marijana Petrović

 

84

81 (9)

  1.  

G1-15/2018

Ksenija Pejković

 

98

94 (10)

 

Rezultati ispita 19.10.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 5.10.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita je položen, ako je osvojen najmanje 51 bod.

Rezultati ispita 17.09.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 03.09.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.