O B A V E Š T E NJ E o izvođenju nastave

Obaveštavamo studente da će se nastava na ovom predmetu održavati prema sledećem rasporedu:

Datum

Vreme

sala

utorak

31.10.2017, pa do kraja semestra

730-1000

LG107

Predavanja

1030-1200

LG107

Predavanja-Vežbe*

*Svi studenti dolaze u isto vreme na vežbe (grupe, 1, 2 i 3), a blagovremeno će biti informisani, kada se ukaže potreba (prema nastavnom planu), da se razdvoje u grupe.

 

U Novom Sadu, 30.10.2017.                                            Predmetni nastavnici

                                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                                Vlastimir Radonjanin