O B A V E Š T E NJ E o promeni termina nastave

Obaveštavamo studente da će se nastava na ovom predmetu, dana 19.12.2017., održavati prema sledećem rasporedu:

Datum Veme Sala
Utorak 19.12.2017. 915-1200 LG 107

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev

Vlastimir Radonjanin