O B A V E Š T E NJ E O terminima za predaju i odbranu seminarskih radova

Obaveštavamo studente koji su slušali predmet TPSBK školske 2017-18 godine, da urađene Elaborate o proceni stanja odabranih objekata donesu predmentnim nastavnicima u petak, 16.03.2018. do 14:00. U slučaju da predmetni nastavnici ne budu u kabinetu (zbog časova predavanja) elaborati se mogu ostaviti kod Aleksandre Dmitrović, kancelarija u suterenu zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

 

Prezentacija seminarskih radova je planirana za sredu, 21.03.2018 u Sali LG107 od 16 časova. Studenti treba da pripreme .ppt prezentacije. Planirano vreme za prezentaciju je 15-20min. Svi studenti u okviru grupe treba da učestvuju u prezentaciji.

 

 

 

U Novom Sadu, 13.03.2018.                                            Predmetni nastavnici

                                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                                Vlastimir Radonjanin