O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SUBOTU, 28.09.2019. u 11:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.