Seminarski rad

ZADATAK ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

 

"PROCENA STANJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA"

 

 

Za odabrani objekat, pokušati pronaći projektno-tehničku dokumentaciju i pažljivo je proučiti.

Na odabranom objektu, potrebno je obaviti vizuelni pregled dostupnih elemenata AB/PB konstrukcije i uraditi određena nedestruktivna ispitivanja materijala.

 

U toku rada na terenu potrebno je prikupiti/proveriti sledeće podatke:

 • vrsta objekta,
 • dimenzije u osnovi,
 • konstruktivni sistem (opis, elementi konstrukcije, dimenzije, itd.),
 • upotrebljeni materijali,
 • fotografije,
 • defekti (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija),
 • oštećenja (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija),
 • odrediti debljinu karbonatizovanog sloja betona (ukoliko je moguće)
 • odrediti površinsku tvrdoću – čvrstoću betona na pritisak, metodom sklerometra (ukoliko je moguće)
 • proveriti/odrediti raspored armature (magnetna metoda, ukoliko je moguće)

Na osnovu prikupljenih podataka uraditi Elaborat o proceni stanja objekta koji treba da sadrži:

 • Kratak tehnički opis pregledanog objekta/konstrukcije i odgovarajuću tehničku i foto dokumentaciju
 • Opis i prikaz registrovanih defekata i oštećenja
 • Opis i prikaz rezultata merenja određenih svojstava materijala primenom nedestruktivnih metoda za karakterizaciju materijala
 • Analizu svih prikupljenih podataka i
 • Zaključak o stanju pregledane AB/PB konstrukcije.

 

Rok za predaju seminarskog rada je PETAK, 28.02.2020.

Odbrana seminarskog rada: u periodu od 02.03.  do 05.03.2020.

 

 

U Novom Sadu, 15.01.2020.

 

 

 

Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                                                                                                                        Prof. dr Vlastimir Radonjanin