Rezultati ispita 14.03.2020.

Rezultati ispita održanog 14.03.2020.

I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

Konačna ocena

GR 115/2018

Aleksandar Pavlović

42

 

GR 66/2014

Đorđe Marjanović

85

 

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

 

 

U Novom Sadu 17.03.2020.                                       Predmetni nastavnici

 

                                                                                Prof. dr V. Radonjanin

                                                                                Prof. dr M. Malešev