Usmeni deo ispita

O B A V E Š T E NJ E

o terminu polaganja usmenog dela ispita  

za  APRILSKI ISPITNI ROK

 

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

PETAK,  19.06.2020. u 10:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 001

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 12.06.2020.                                                         Predmetni nastavnici