Obaveštenje o rasporedu sudenata i terminima održavanja laboratorijskih vežbi

Laboratorijske vežbe će biti organizovane u laboratorijama u suterenu zgrade Laboratorije za građevinarstvo i geodeziju.

Studenti treba da sačekaju predmetnog nastavnika u holu zgrade u prizemlju. Broj studenata u grupi je određen uz poštovanje pravila o obezbeđenju minimalog potrebnog prostora od 4m2 po osobi.

Ukoliko neko od studenata ne može da dođe u predviđenu grupu, potrebno je da se zameni sa studentom iz grupe u koju želi da dođe. Drugačija organizacija nije moguća zbog strogog poštovanja broja osoba u laboratorijama.

Utorak, 29.12.2020.

Termin 8:15 - 10:45

 1. Gojkov Nikola
 2. Lilić Milica
 3. Malić Tamara
 4. Simeunović Tijana
 5. Vasić Jovana
 6. Vrbovski Svetlana

Termin 11:00 - 13:30

 1. Đorđević Aleksandar
 2. Petrović Dunja
 3. Krstić Slavenko
 4. Salatić Petar
 5. Petković Zoran
 6. Novaković Miroslav

Utorak, 12.01.2021.

Termin 8:15 - 10:45

 1. Mitrović Maja
 2. Filipović Danilo
 3. Janjušević Marijana
 4. Bačić Pero
 5. Sandić Vojislav
 6. Radmnović Boban
 7. Radojević David

Termin 11:00 - 13:30

 1. Mašković Marko
 2. Nikša Nenad
 3. Dragičević Maja
 4. Miletić Sonja
 5. Vojinović Marko
 6. Bakić Srđan
 7. Terzić Tomislav