Rezultati ispita održanog 15.12.2020. I deo ispita

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.