Upravljanje mostovima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita održanog 15.12.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Rezultati ispita održanog 24.11.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova.

Rezultati ispita, održanog 09.09.2020.

Rezultati ispita, održanog 09.09.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 2/2015

Anita Rajda

91

92

10

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 22.09.2020.                                                                                 Predmetni nastavnici

Rezultati ispita održanog 17.7.2020.

Rezultate možete preuzeti u download zoni.

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova.

Rezultati ispita 03.07.2020.

Rezultati ispita, održanog 03.07.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1 27/2019

Mitar Salapura

66

74

8

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova