Upravljanje mostovima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 02.06.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati ispita 11.02.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Izrada seminarskog rada

Izrada seminarskog rada

 

 1. Studenti rade seminarski rad zajedno, kao jedna grupa i svi moraju učestvovati u izradi i odbrani seminarskog rada. Zajednički rad na objektu se potvrđuje fotografijama koje se prilažu, na kojima se moraju videti svi studenti.
 2. Zadatak za izradu seminarskog rada se može preuzeti sa sajta Departmana.
 3. Seminarski rad se predaje u vidu elaborata, kao štampani materijal u jednom primerku, 25. 02. 2018.
 4. Posebno se priprema prezentacija (ppt) za odbranu seminarskog rada. Datum odbrane seminarskog rada će biti naknadno definisan.

 

Seminarski rad treba da sadrži sledeća poglavlja:

Uvod

 Osnovni podaci o mostu

 • vrsta mosta
 • dispozicija mosta
 • karakteristične dimenzije
 • podaci mosta (projektant, godina građenja, izvođač ...)
 • konstruktivni sistem (opis, elementi konstrukcije, dimenzije, itd.)
 • karakteristične osnove i preseci
 • upotrebljeni materijali za građenje.
 • podaci o kvalitetu ugrađenih materijala (beton, armatura, opeka, kamen)
 • fotografije mosta

 Vizuelni pregled

 • vidljivi defekti (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)
 • vidljiva oštećenja (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)

 Nedestruktivna ispitivanja

 • površinska tvrdoća betona – sklerometar
 • dubina karbonatizacije

 Analiza svih prikupljenih podataka

 Zaključak o stanju mosta

 Rejting mosta

 • inventarski list mosta
 • zapisnik o pregledu mosta
 • sračunavanje karakterističnih brojeva i određivanje rejtinga mosta

 

Rok za završetak seminarskog rada je 25.02.2019.

Rezultati ispita, održanog 23.12.2018.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1-59/2018

Zorica Gajić

81

78

8

G1 71/2016

Majkić Milan

79

79

8

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 12.01.2019.                                                                                 Predmetni nastavnici

Obaveštenje o početku nastave

Obaveštavamo studente da će nastava na ovom predmetu početi u utorak, 30.10.2018. prema sledećem rasporedu:

 • utorak 7:30 -10:00 u učionici LG005*

*Nastava će biti u Sali LG005 umesto u Sali LG107 (raspored važi za ceo semestar)