Rezultati ispita 14.03.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 66/2013

Nevena Petrović

68

76

8

G1 57/2019

Suzana Vujinović

72

76

8

G1 14/2019

Goran Grigorov

67

73

8

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 17.03.2020.                                                                                 Predmetni nastavnici

 

  1. Radonjanin
  2. Malešev