Rezultati ispita, održanog 09.09.2020.

Rezultati ispita, održanog 09.09.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 2/2015

Anita Rajda

91

92

10

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 22.09.2020.                                                                                 Predmetni nastavnici