Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.5.2016.

Golić Mila - NP

Konačne ocene ispita 7.2.2016. godine

Duraković Nenad 95 (10),

Erić pavle 81 (8),

Golić Mila 90b (II kol),

Knežević Daniela 80 (8),

Kukić Vukašin 95 (10),

Mijatov Gordana 95 (10),

Panić Sava 89 (9),

Sabo Ervin 90 (9),

Sekulić Miroslav 82 (8),

Srdanović Milan 95 (10).

 

Upis ocena će biti u četvrtak 11.02. u 10h u LG105!

Ukoliko neko od studenata želi da poništi ocenu to može uraditi najkasnije sutra na upisu ocena!

Rezultati I kolokvijuma održanog 7.12.2015.

Studenti koji su položili kolokvijum:

Duraković Nenad 75b,

Sekulić Miroslav 70b,

Knežević Daniela 68b,

Kukić Vukašin 78b,

Panić Sava 58b,

Srdanović Milan 89b,

Erić Pavle 55b.

Grafički radovi:

Tim 1 95b,

Tim 2 90b,

Tim 3 100b,

Tim 4 100b,

Tim 5 85b,

Tim 6 95b.