Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama

Rezultati II kolokvijuma održanog 16.1.2017.

Osvojeni bodovi na II kolokvijumu:

Batanski Jovana 100b,

Vajda Nebojša 100b,

Savić Ana 80b,

Vuković Marko 100b,

Malinović Stevan 100b,

Jovanović Marko 70b,

Prhić Milica NP.

Bodovi sa II grafičkog rada:

Rankov/Jovanović 55b,

Savić/Prhić 85b,

Batanski/Milonko 100b,

Vajda 80b,

Vuković/Malinović 100b.

Konačne ocene za one koji su sve položili:

Vuković Marko 96 (10),

Malinović Stevan 94 (9).

Ocene će biti prosleđene na službu kada prijavite ispit!

I kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katasrtofalnim posledicama će se održati u ponedeljak u terminu vežbi u 8:45h u LG105!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.5.2016.

Golić Mila - NP

Konačne ocene ispita 7.2.2016. godine

Duraković Nenad 95 (10),

Erić pavle 81 (8),

Golić Mila 90b (II kol),

Knežević Daniela 80 (8),

Kukić Vukašin 95 (10),

Mijatov Gordana 95 (10),

Panić Sava 89 (9),

Sabo Ervin 90 (9),

Sekulić Miroslav 82 (8),

Srdanović Milan 95 (10).

 

Upis ocena će biti u četvrtak 11.02. u 10h u LG105!

Ukoliko neko od studenata želi da poništi ocenu to može uraditi najkasnije sutra na upisu ocena!

Rezultati I kolokvijuma održanog 7.12.2015.

Studenti koji su položili kolokvijum:

Duraković Nenad 75b,

Sekulić Miroslav 70b,

Knežević Daniela 68b,

Kukić Vukašin 78b,

Panić Sava 58b,

Srdanović Milan 89b,

Erić Pavle 55b.

Grafički radovi:

Tim 1 95b,

Tim 2 90b,

Tim 3 100b,

Tim 4 100b,

Tim 5 85b,

Tim 6 95b.