Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama

Rezultati ispita održanog 19.3.2017.

Nebojša Vajda NP (I kol).

Rezultati ispita održanog 10.02.2017.

Zoran Rankov 80b (I kol), konačna ocena 85 (9),

Vajda Nebojša NP.

 

Upis ocena će biti u utorak 14.2. u 10h u kancelariji LG303 u zgradi Departmana za građevinarstvo.

Rezultati ispita održanog 28.1.2017.

Sanja Milanko NP (II kol),

Batanski Jovana 70b (I kol), konačna ocena ispita 81 (8).

Rankov Zoran NP (I kol), 95b (II kol), priznaće se ocena sa II dela ispita!

Vuković Marko, konačna ocena ispita 96 (10),

Malinović Stevan, konačna ocena ispita 94 (9).

 

Upis ocena će biti u utorak 31.1. u 10h u Lg303!

Rezultati II kolokvijuma održanog 16.1.2017.

Osvojeni bodovi na II kolokvijumu:

Batanski Jovana 100b,

Vajda Nebojša 100b,

Savić Ana 80b,

Vuković Marko 100b,

Malinović Stevan 100b,

Jovanović Marko 70b,

Prhić Milica NP.

Bodovi sa II grafičkog rada:

Rankov/Jovanović 55b,

Savić/Prhić 85b,

Batanski/Milonko 100b,

Vajda 80b,

Vuković/Malinović 100b.

Konačne ocene za one koji su sve položili:

Vuković Marko 96 (10),

Malinović Stevan 94 (9).

Ocene će biti prosleđene na službu kada prijavite ispit!

I kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katasrtofalnim posledicama će se održati u ponedeljak u terminu vežbi u 8:45h u LG105!