I kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katasrtofalnim posledicama će se održati u ponedeljak u terminu vežbi u 8:45h u LG105!