Rezultati II kolokvijuma održanog 16.1.2017.

Osvojeni bodovi na II kolokvijumu:

Batanski Jovana 100b,

Vajda Nebojša 100b,

Savić Ana 80b,

Vuković Marko 100b,

Malinović Stevan 100b,

Jovanović Marko 70b,

Prhić Milica NP.

Bodovi sa II grafičkog rada:

Rankov/Jovanović 55b,

Savić/Prhić 85b,

Batanski/Milonko 100b,

Vajda 80b,

Vuković/Malinović 100b.

Konačne ocene za one koji su sve položili:

Vuković Marko 96 (10),

Malinović Stevan 94 (9).

Ocene će biti prosleđene na službu kada prijavite ispit!