Konačne ocene ispita

Milanko Sanja 91 (10),

Bradić Milan 91 (10)

Spasić Branko 91 (10),

Jovanović Stefan 100 (10),

Milutin Boško 91 (10),

Savić Aleksandar 91 (10),

Stanić Vojislav 91 (10),

Božović Ivana 100 (10),

Čolaković Nikola 91 (10),

Tepić Bojan 93 (10),

Vulić Jovana 91 (10),

Lazarević Marko 91 (10).

 

Upis ocena će biti u petak 2.2. u 12h u LG303!