Konačne ocene ispita - januar 2019.

Đurđević Nevena 97 (10),

Golo Nikolina 97 (10),

Milinčić Stančić Gorana 100 (10),

Mirnić Jelena 100 (10),

Šarac Nikola 97 (10),

Stojanović Jovana 100 (10).

 

Upis ocena će biti sutra (petak) 1.2. u 10h u LG303!