Obaveštenje o terminu održavanja nastave

U utorak 07.11.2017. nastava će se održati u terminu 12:15h-...

Studenti treba da budu u prizemlju nove zgrade građevine.

Predmetni asistent