Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Sample image

Prof. dr Vlastimir Radonjanin

Kabinet: LG 212

Četvrtak 1100-1200

Petak 1000-1100

Sample image

Prof. dr Mirjana Malešev

Kabinet: LG 212

Četvrtak 1100-1200

Petak 1000-1100

Sample image

Prof. dr Miroslava Radeka

Kabinet: LG 213

Utorak 1300-1400

Petak 1200-1300

Sample image

Doc. dr Mirjana Laban

Kabinet: ITC 401

Utorak 1200-1400

 

Sample image

Doc. dr Ivan Lukić

Kabinet: LG 311 

Ponedeljak 1100-1200

Utorak 1100-1200

Sample image

Ass. Vesna Bulatović

Kabinet: LG 311 

Ponedeljak 1200-1300

Petak 1400-1500

Sample image

Ass. Suzana Draganić

Kabinet: LG 301

Utorak 1000-1130

 

Sample image

Ass. Slobodan Šupić

Kabinet: LG 301

Četvrtak 1100-1200

Sample image

Ass. Jovana Bondžić

Kabinet: ITC 401

Utorak 1000-1100

Sreda 1000-1100