Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Sample image

Prof. dr Srđan Kolaković

Kabinet: FTN Kula 211

Ponedeljak 900-1000

 

Sample image

Prof. dr Toša Ninkov

Kabinet: LG 308

Utorak 1100-1300 

 

Sample image

Doc. dr Budinski Ljubomir

Kabinet: LG 310

Utorak 1000-1100

 

Sample image

Doc. dr Vladimir Bulatović

Kabinet: LG 310

Sreda 1000-1100

 

Sample image

Doc. dr Zoran Sušić

Kabinet: 214 (FTN Blok F) 

Utorak 1200-1300

 

Sample image

Doc. dr Goran Marinković 

Kabinet: 705 (FTN - Kula 7. sprat)

Utorak 1100-1200 

Sreda 1100-1215  

Sample image

Ass. Slobodan Kolaković 

Kabinet: LG 309

Sreda 1300-1430 

 

Sample image

Ass. Goran Jeftenić

Kabinet: LG 307

Utorak 1000-1200

 

Sample image

Ass. Marijana Petković

Kabinet: 213 (FTN Blok F)

Utorak 1200-1330

 

Sample image

Ass. Dejan Vasić

Kabinet: 705 (FTN - Kula 7. sprat)

Ponedeljak 1400-1500

 

Sample image

Ass. Marko Marković

Kabinet: 705 (FTN - Kula 7. sprat)

Sreda 1500-1600

 

Sample image

Ass. Mehmed Batilović

Kabinet: 214 (FTN Blok F)

Utorak 1100-1230

 

Sample image

Ass. Jelena Lazić

Kabinet: 213 (FTN Blok F)

Utorak 1030-1200

 

Sample image

Ass. Igor Sabadoš

Kabinet: 214 (FTN Blok F)

Petak 1000-1130