Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Predmeti

Studije građevinarstva:

 • Materijali u građevinarstvu I
 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija
 • Sanacija betonskih konstrukcija
 • Oštećenja i sanacija, zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Upravljanje mostovima
 • Metode i materijali pri gradnji hidrotehničkih konstrukcija i sistema
 • Monitoring i dijagnostika konstrukcija primenom metode dinamičke analize
 • Buka, vibracije i potresi u okruženju
 • Savremeni kompoziti na bazi poljoprivrednog, industrijskog i građevinskog otpada

Studije arhitekture:

 • Konstrukcije, materijali i građenje
 • Materijali u graditeljstvu
 • Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu
 • Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata
 • Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

Studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 • Građevinski materijali i konstrukcije
 • Osnove upravljanja rizikom od od katastrofalnih događaja i požara
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Osnove informacionih tehnologija
 • Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja
 • Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju
 • Primenjene informacione tehnologije
 • Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika
 • Institucionalni okviri upravljanja rizicima
 • Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara
 • Planiranje i projektovanje zaštite od požara
 • Katastrofe i ranjivost
 • Procena stanja oštećenih građevinskih objekata
 • Planovi zaštite i spasavanja
 • Analiza rizika u procesu donošenja odluka
 • Proračun i modelovanje evakuacije

Studije Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu

 • Graditeljstvo i životna sredina

Nastavno osoblje

Šef Katedre: Prof. dr Ivan Lukić

Profesori:

 • Dr Mirjana Malešev, redovni profesor
 • Dr Danijel Kukaras, redovni profesor
 • Dr Mirjana Laban vanredni profesor
 • Dr Ivan Lukić, vanredni profesor
 • Dr Vesna Bulatović, docent
 • Dr Slobodan Šupić, docent

Asistenti

 • dr Suzana Draganić, asistent
 • Olivera Bukvić, asistent
 • Vladan Pantić, asistent
 • Cveta Lazić, asistent

 Laboranti:

 • Stevan Tomić