Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Predmeti

Studije građevinarstva:

 • Osnovi hidromehanike i hodrotehnike
 • Hidrotehnički obekti i sistemi
 • Hidrologija sa hidrometrijom
 • Hidraulika
 • Okvirne direktive E3
 • Kvalitet voda
 • Hidraulika 2
 • Komunalna hidrotehnika
 • Hidrotehničke melioracije
 • Regulacije reka i odbrana od poplava
 • Geodezija

Nastavno osoblje

Šef katedre: Prof. dr Srđan kolaković

Profesori:

 • Prof. dr Srđan Kolaković
 • Prof. dr Toša Ninkov
 • Doc. dr Ljubomir Budinski
 • Doc. dr Vladimir Bulatović
 • Doc. dr Zoran Sušić

Asistenti:

 • Vujović Svetlana
 • Kolaković Slobodan
 • Goran Jeftenić
 • Dejan Vasić
 • Marko Marković
 • Jelena Lazić
 • Mehmed Batilović
 • Marijana Petković
 • Igor Sabadoš