Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Predmeti

Studije građevinarstva:

 • Osnovi hidromehanike i hodrotehnike
 • Hidrotehnički obekti i sistemi
 • Hidrologija sa hidrometrijom
 • Hidraulika
 • Okvirne direktive E3
 • Kvalitet voda
 • Hidraulika 2
 • Komunalna hidrotehnika
 • Hidrotehničke melioracije
 • Regulacije reka i odbrana od poplava
 • Geodezija

Nastavno osoblje

Šef katedre: Dr Srđan Kolaković, redovni profesor

Profesori:

 • Dr Vladimir Bulatović, redovni profesor
 • Dr Ljubomir Budinski, redovni profesor
 • Dr Zoran Sušić, vanredni profesor
 • Dr Goran Marinković, vanredni profesor
 • Dr Slobodan Kolaković, docent
 • Dr Dejan Vasić, docent
 • Dr Marko Marković, docent
 • Dr Goran Jeftenić, docent
 • Dr Mehmed Batilović, docent

Asistenti:

 • Marijana Vujinović, asistent
 • Danilo Stipić, asistent
 • Tatjana Kuzmić, saradnik
 • Marina Davidović, saradnik