Savremena građevinska praksa

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 459 983

mob. 063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA

Prof. emeritus Radomir Folić, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 485 26 44

mob. 064 165 55 29

e-mail: folic@uns.ac.rs

PREDSEDNIK DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA NOVOG SADA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

tel. 021 457 668

mob. 063 779 3 673

e-mail: radonv@uns.ac.rs

TEHNIČKI SEKRETAR KONFERENCIJE

Aleksandra Dmitrović

tel. 021 459 347

mob. 063 775 43 87

e-mail: alejandra@uns.ac.rs

Autori

 

Naslov rada

Prof. dr Veronika Šendova (Makedonija)

 

Earthquake protection of historic buildings and monuments – IZIIS experience

Dr Ildiko Merta (Austrija)

 

Novel sustainable composites – potentials and challanges

Aleksandar Bojović, dipl.inž.građ. (Srbija)

 

Stari čelični mostovi – nosivost i upotrebljivost

Jugoslav Milošević, dipl.inž.građ. (Srbija)

 

Pepeo drvne biomase u cementnim kompozitima

Doc. dr Mladena Luković (Holandija)

 

Projektovanje i izvođenje građevinskih radova na izgradnji vetroparka ʺKovačicaʺ

Prof. dr  Ivanka Netinger-Grubeša (Hrvatska)

 

Istraživanja primjene poljoprivredne biomase za proizvodnju građevinskih materijala u Hrvatskoj u sklopu projekta Eco build

Prof. dr Mirjana Malešev (Srbija)

 

Istraživanja primene poljoprivredne biomase za proizvodnju građevinskih materijala u Srbiji u sklopu projekta Eco build

Doc. dr Jelena Dragaš (Srbija)

 

Granična nosivost armiranobetonskih grednih nosača od betona sa velikim sadržajem letećeg pepela

Doc. dr Marko Marinković (Srbija)

 

Inovativni sistem za seizmički otpornu zidanu ispunu u armiranobetonskim  ramovskim konstrukcijama

Doc. dr Miloš Šešlija (Srbija)

 

Analiza primene otpadnih i recikliranih materijala za izradu poroznog betonskog kolovoza

Doc. dr Igor Džolev (Srbija)

 

Numerička analiza ponašanja armiranobetonskih okvirnih konstrukcija izloženih požaru

Rezervacije se mogu obezbediti direktno u centru:

"CePTOR" – Andrevlje, Fruška gora

Tel/fакs: (021) 48 02 400 / (021) 48 02 420

e-mail: andrevlje@vojvodina.gov.rs

Kotizacija po učesniku iznosi:

  • Za uplate do 5.5.2016. - 5.000,00 dinara
  • Za uplate posle 5.5.2016. - 7.000,00 dinara

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na konferenciji,
  • Zbornik radova i prateće materijale,
  • Ulaznicu za Veče građevinara,
  • Učesnici na konferenciji dobijaju bodove na osnovu prisustva

Preuzmite I informaciju

Andrevlje "CePTOR"

Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine

6-7. jun 2019.