Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati ispita 28.4.2023.

Rezultate možete videti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Link za polaganje ispita postavlja prof. dr Ivan Lukić. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

Prijava delova ispita za polaganje

Studenti mogu da prijave delove ispita za polaganje preko linka: https://forms.gle/jmr4bkjHqwucgDL96

Da bi izašao na ispit, student mora da prijavi ispit preko studentske službe, u suprotnom neće moći da prisustvuje ispitu.

Student koji ne prijavi koji deo polaže, na ispitu će dobiti sve nepoložene delove, i ocenjivaće se kao celina.

Rezultati ispita održanog 14.02.2022. i konačne ocene

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Link za polaganje ispita postavlja Prof. dr Ivan Lukić. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

 

Uslov za potpis i predlog konačnih ocena nakon ispita održanog 31.01.2023.

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da javi predmetnim nastavicima, koji deo/delove ispita poništava (najkasnije do nedelje, 12.02.2023. do 24:00) putem mail-a (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.). Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je predložena ocena konačna i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima je kolona “uslov za dobijanje potpisa“ obojena žutom bojom nisu uradili grafičke radove i/ili nisu pohađali redovno nastavu i ne mogu da dobiju elektronski potpis.  Studentima, kojima nedostaje grafički rad, a pohađali su redovno nastavu, omogućeno je da dostave grafički rad prof. dr Ivanu Lukiću  na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do 20.02.2023. do 24:00. Ukoliko studenti na dostave grafički radi ili ne dobiju prolaznu ocenu, moraće sledeće školske godine ponovo da upišu predmet i urade grafičke radove.

Podsetnik:

U februarskom roku (14.02.2023.) polažu se preostali delovi ispita, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe i preko linka. Molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite, jer se zadaci štampaju. (Naš i Vaš doprinos očuvanju planete)!

Rezultati ispita održanog 31.1.2023.

Rezultate možete preuzeti u download zoni.

Deo se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Gde je upisano "n" umesto broja bodova, znači da je student osvojio znatno manje od potrebnih 51 bod.

Podsetnik:

U februarskom roku (14.02.2023.) se polažu preostali delovi, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe i preko LINKA.