II kolokvijum

Mole se studenti koji planiraju da polažu II deo preko kolokvijuma da se prijave preko ankete:

https://forms.gle/ANd4j92BkZ18CJnx7

Rok za prijavu je četvrtak 13.1.2022. do 23:59. 

Studenti koji se ne prijave, neće moći da izađu na kolokvijum.