Prijava delova ispita za polaganje

Link za prijavu delova za polaganje ispita koji će biti održan 24.6.2022. je:

https://forms.gle/pXkk67GMsze3EZav5

Izlazak na ispit će biti dozvoljen samo studentima koji prijave ispit preko studentske službe.

Za studente koji ne prijave koji deo polažu, smatraće se da polažu sve što nije položeno i ocenjivaće se kao celina.