Prijava delova ispita za polaganje 14.7.2022.

Delove koje planirate da polažate morate prijaviti preko formulara https://forms.gle/n6GmNbhqhgnLpwmC9

Student koji ne prijavi koji deo polaže, na ispitu dobija sve što nije položio i to se ocenjuje kao celina (nema parcijalnog ocenjivanja).

Student koji ne prijavi ispit preko studentske službe, neće moći da prisustvuje ispitu.