Rezultati ispita održanog 20.9.2022.

Rezultate ispita možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

Link za prijavu delova za Oktobarski 2 termin: https://forms.gle/B2ww5Jy9A6AhF3eq9